Kollegastøtte er et tilbud til frivillige i Brandværn og frivillige fra Beredskabsforbundet i Sønderborg Politikreds.

Teamet består af tre medlemmer der er uddannet i, at yde psykisk førstehjælp, lige efter de frivillige har været udsat for en hændelse i deres
arbejde som frivillige eller også i deres private liv.
Medlemmerne i gruppen har uddannelse i, at arbejde med den psykologiske metode, beskrevet nedenfor, og skal årligt til vedligeholdelse
i faget for, at kunne bibeholde retten til, at anvende metoden.

Opgaver:

Teamet er operativt, har vagt alle årets dage og kan kontaktes ved hjælp af en indsatsleder eller af personerne selv.

Teamet arbejder ud fra metoden Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress og formålet er, at få den frivillige tilbage til det frivillige hverv, hurtigst muligt.