I henhold til Beredskabsloven skal en kommune på mere end 30.000 indbyggere have et forplejningsberedskab som skal være i stand til at
kunne forpleje 5% af befolkningen.
Forplejningsberedskabet træder i kraft ved større uheld, katastrofer og lignende og kommunen stiller det udstyr til rådighed, som kræves for at
opgaven kan løses optimalt.

Indkvarteringstjenestens formål er ved større uheld, naturkatastrofer (stormflod) og lignede at kunne indkvartere nødstedte personer .
Indkvarteringstjenesten arbejder her tæt sammen med forplejningstjenesten.

Indkvartering finder oftest sted i skoler, vandrehjem og lignende og indkvarteringstjenesten sørger her for registrering og fordeling af de nødstedte i de lokaliteter der står til rådighed.

Uddannelse:
En Holdleder samt 6 – 10 menige medlemmer. Alt personel skal have
gennemgået grund og funktionsuddannelsen i forplejning.
Det er vigtig at bemandingen svarer til størrelsen af opgaven der skal løses, da dette har afgørende indflydelse på om kogegrejet kan betjenes
optimalt uden at arbejdsbyrden for den enkelte bliver for stor.

Indkvartering: En holdleder og 5 – 6 menige medlemmer der alle har gennemgået grunduddannelsen i indkvartering.

Materiel:

Et feltkøkken, en køkkenvogn med køkkenvognspakning samt en
forplejningsvogn.
Mangler der køkkengrej eller andet kan dette i nødstilfælde rekvireres ved
f.eks. at hente tingene fra et storkøkken, en kantine eller lignende.

Ved kogninger lægges stor vægt på at hygiejneregler samt
sikkerhedskrav overholdes.

Samarbejdspartnere:
Indkvarteringstjenesten samarbejder med andre myndigheder såsom Politi og de sociale myndigheder.