Kommunikation. Formål: Støtte enhed til insatsleder både i forbindelse med brand/større ulykker og i forbindelse med søredning.

Opgaver:

Sørge for kommunikation som bindeled mellem flere enheder, det være sig interne og eksterne og som støtte for indsatsleder.
Notere begivenhedens gang, så der hele tiden er overblik over situationen og som et godt middel til senere evaluering af hændelsen.
Sørge for kortmæssigt at følge indsatsens størrelsesområde og begivenhedens gang.

Der er en grunduddannelse og kan gives en funktionsuddannelse.
Uddannelsen består i at lære kommunikationsmidlerne i kredsen at kende og hvordan man bruger udstyret. Den rigtige kommunikationsform, forkortelser, markeringstegn, og procedurer.

Der er i Sønderborg en kommandopost indeholdende VHF-radio, mobiltelefoner, skadestedsradioer, div.
kortmateriale, både til søs og til lands. Den er indrettet således politiet også har en mulighed for at arbejde i vognen.

Kommunikation er en del af Søredningstjenesten.